Okrugli stol o mentalnom zdravlju djece i predstavljanje nove socijalne usluge - terapija igrom

U srijedu, 14.4.2021. održali smo online okrugli stol na temu mentalnog zdravlja djece u lokalnim sredinama u Republici Hrvatskoj i predstavili novu socijalnu uslugu - terapija igrom.

U srijedu, 14.4.2021. održali smo online okrugli stol na temu mentalnog zdravlja djece u lokalnim sredinama u Republici Hrvatskoj i predstavili novu socijalnu uslugu - terapija igrom. Okrugli stol dio je aktivnosti dvogodišnjeg projekta „Ostajem u igri! – Socijalno uključivanje kroz terapiju igrom“  koje provodi Društvo „Naša djeca“ Maksimir u partnerstvu sa Savezom društava „Naša djeca“ Hrvatske, a financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 1.499.622,58 HRK. Projektom želimo smanjiti socijalnu isključenost djece i mladih s problemima u ponašanju i opterećenost njihovih roditelja uslijed nerazvijene mreže socijalnih usluga u Hrvatskoj uvođenjem inovativnih usluga kao što je terapija igrom. Bolje socijalne usluge pretpostavljaju i sustavno obrazovanje stručnjaka koji se bave potrebama ranjivih skupina i međusektorsku suradnju. Viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje Alma Rovis Brandić otvorila je temu ukazujući na dobre strane sustava ali i na prostor za poboljšanje koje se može vidjeti u potrebi  za dodatnom edukacijom i osnaživanjem stručnjaka koji rade u školama i vrtićima i provode ranu intervenciju s djecom koja imaju problema u ponašanju. Istaknula je važnost međusobne suradnje i umrežavanja. Jedna od aktualnih tema je bila predstavljanje rezultata istraživanja o dostupnosti socijanih usluga za djecu s emocionalnim i/ili ponašajnim teškoćama, a koji je proveden u vrtićima i školama u lokalnim sredinama. Svrha istraživanja je bila steći uvid u usluge koje su dostupne djeci s emocionalnim problemima i/ili problemima u ponašanju na lokalnoj razini te potrebama za terapijom igrom. O zaključcima istraživanja govorila je doc.dr.sc. Ivana Maurović s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (Odsjek za poremećaje u ponašanju) koja zaključuje: ''Nakon provedenog istraživanja 81% stručnih djelatnika škola procjenjuju kako su im potrebne dodatne intervencije u njihovim lokalnim zajednicama u koje bi mogli slati učenike, a posebno se ističe upravo terapija igrom. Učinkovitost terapije igrom u ranoj prevenciji je velika te je važno usmjeriti se prema njenoj široj implementaciji.'' U skladu s našim ciljevima, kroz projekt će se povećati socijalna uključenost 165 djece s teškoćama u razvoju i djece i mladih s problemima u ponašanju kroz pružanje kvalitetnih i uključivih socijalnih usluga terapije i organizaciju 35 STEM radionica u osnovnim školama u Zaboku, Koprivnici, Malom Lošinju i Zagrebu, ojačati roditeljske kapacitete 56 roditelja s ciljem pomirenja obiteljskog i poslovnog života kroz program FIlial Play i kroz promociju razvoja učinkovitih i uključivih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici te ojačati kapacitete 25 stručnjaka iz 10 gradova u Republici Hrvatskoj za širenje i unaprjeđenje te pružanje socijalnih usluga kroz edukaciju iz terapije igrom i Filial play. Više o edukaciji stručnjaka govorila je Ivanka Gregurinčić, socijalna pedagoginja, terapeut igrom, supervizor i edukator iz terapije igrom, koja kaže: ''Terapija igrom je metoda koja je učinkovita ali nije svemoguća i jako je važno prethodno imati provedenu dijagnostiku i nakon toga krenuti u tretman. Ono što je važno u pristupu i edukaciji je mjerenje učinka metode te praćenje standarda (Play Therapy International) koji se moraju zadovoljiti kroz edukaciju. Od 2015. godine, zajedno s kolegicom Natašom Bijelić, nalazim se u britanskom registru terapeuta igrom i ovu metodu primjenjujem dugi niz godina s djecom različite problematike i ono što zaista moram istaknuti je da nije dovoljno raditi samo s djetetom, već je potrebno istovremeno raditi i s roditeljima. Ovaj projekt je obuhvatio i edukaciju stručnjaka iz terapije igrom, ali isto tako i edukaciju za filial play - treninga roditeljskih vještina, gdje će stručnjaci nakon završetka biti spremni samostalno raditi i s roditeljima.''