U rujnu 2019. godine završili smo s provođenjem projekta "Surfajmo odgovorno" kroz koji je ostvarena suradnja s Društvom „Naša djeca“ Petrinja (Petrinja) te partnerstvo s OŠ „Ivan Filipović“ (Zagreb) i OŠ „Dragutin Tadijanović“ (Petrinja).
Kroz provođenje projekta, 80-ero učenika 6-ih razreda partnerskih osnovnih škola jeu razdoblju od 6 mjeseci bilo uključeno u ciklus radionica koje su za cilj imale usvajanje socijalnih vještina i upoznavanje sa svim oblicima nasilja koji se pojavljuju na Internetu. Unaprijeđene su njihove komunikacijske, emocionalne i socijalne vještine te se dugoročno očekuju pozitivne promjene i nadogradnja prosocijalnog ponašanja. Vjerujemo kako je ciljna skupina učenika osnažena na polju prepoznavanja pozitivnih i negativnih strana korištenje Interneta te da su razumjeli važnost uloge promatrača u trokutu nasilja (promatrač, žrtva i nasilnik). Smatramo kako će kroz usvojene socijalne vještine biti u mogućnosti prepoznati i pravovremeno reagirati u slučajevima nasilja bilo koje vrste. Kroz projektne aktivnosti ciljana skupina prenijela je naučene vještine, kako u obiteljsku i školsku okolinu, tako i u širu lokalnu zajednicu. Dugoročno vjerujemo, kako će provođenje ovog projekta utjecati tako da će se podići razina kolektivne osvještenosti unutar lokalnih zajednica – odnosno da će članovi lokalne zajednice biti više upoznati s ovom tematikom i načinima pravovremenog intervencije u slučajevima elektroničkog nasilja.
Kroz projekt osigurana su ujedno i financijska sredstva za kupnju elektroničkih uređaja partnerskim osnovnim školama na kojima će učenici, kroz nastavne aktivnosti i u kontroliranim uvjetima, učiti i upoznavati se s prednostima korištenja Interneta.
Temeljem pokazanih rezultata, vjerujemo da će projekt „Surfajmo odgovorno“ nastaviti s dobrom praksom i da će nastaviti razvijati međuinstitucionalnu suradnju s ciljem jednakosti teritorijalne rasprostranjenosti projektnih aktivnosti na području Republike Hrvatske. Smatramo kako je od velike važnosti provođenje ovakvog tipa programa na nacionalnoj razini budući da u RH ne postoji univerzalni program prevencije elektroničkog nasilja – uvođenjem ovog programa u što veći broj osnovnih škola osigurat će se pozitivnih ishodi kako za samog pojedinca, tako i za cijelu lokalnu zajednicu.

Projekt "Surfajmo odgovorno" financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Zagreba.