SURFAJMO ODGOVORNO!

Surfajmo odgovorno“ je projekt koji provodimo u suradnji s Društvom „Naša djeca“ Petrinja (Petrinja)  i partnerstvu s OŠ „Ivan Filipović“ (Zagreb) i OŠ „Dragutin Tadijanović“ (Petrinja). tijekom školske godine 2018./2019. 

Glavni cilj projekta jest smanjenje svih pojavnih oblika elektroničkog nasilja među djecom i mladima u OŠ Ivana Filipovića (Zagreb) i OŠ Dragutina Tadijanovića (Petrinja). Elektroničko nasilje definirano je kao namjerno i opetovano nasilno postupanje usmjereno djetetu putem računala i mobilnih uređaja te drugih informacijskih i komunikacijskih uređaja. Ono je potaknuto razvojem i kontinuiranim napretkom tehnologije čime se uvelike šire mogućnosti interakcije i komunikacije među djecom i mladima. Internet je preuzeo vrlo važnu ulogu u životu djece te njegove online aktivnosti obuhvaćaju sve raznolikiji i bogatiji sadržaj kreirajući na taj način sastavni i neizbježni dio svakodnevnog života djece i mladih.

S obzirom na sve veću prevalenciju elekotroničkog nasilja među i nad djecom i mladima, ovim projekom se omogućava razvijanje dodatnih znanja i socijalnih vještina za učenike 6.-ih razreda na području dviju županija u Republici Hrvatskoj. Učenici su provođenjem  projektnih aktivnosti osnaženi s ciljem proaktivnog djelovanja u slučaju bilo koje vrste nasilja, a specifično u slučajevima prevencije elektroničkog nasilja. U projektu sudjeluje 80-ero djece šestih razreda OŠ „Ivana Filipovića“ (Zagreb) i OŠ „Dragutina Tadijanovića“ (Petrinja) te 40-ero njihovih profesora i članovi DND Maksimir i DND Petrinja. Projekt „Surfajmo odgovorno!“ pridonosi osnaživanju partnerstva udruga s ostalnim lokalnim dionicima u razvoju i provedbi ovog projekta. 

Početna aktivnost projekta „Surfajmo odgovorno!“ odnosi se na organiziranje debate na temu „Internet i ja – prijatelja dva?“ u sklopu koje se dvije učeničke skupine raspravljaju i argumentiraju o prednostima i nedostacima korištenja interneta. Središnja aktivnost odnosi se na ciklus od 12 radionica u koji je uključeno 80-ero učenika 6.-ih razreda. Ciklus radionica temeljen je na konceptu treninga socijalnih vještina koji za cilj ima omogućiti osnaživanje i usvajanje vještina koje su potrebne pojedincu kako bi ostvario uspjeh na području školovanja, radnog mjesta, međuljudskih odnosa i aktivnog građanstva.Tematski, radionice su usmjerene na usvajanje vještina važnih za prepoznavanje i razumijevanje posljedica elektroničkog nasilja, vještina rješavanja problemskih i konfliktnih situacija te vještine važne za donošenje zdravih prosocijalnih izbora i odupiranja vršnjačkom pritisku. Po završetku, bit će organizirana informativno - edukativna radionica za odgojno-obrazovne djelatnike škola koje sudjeluju u projektu kako bi se dodatno educirali o prevenciji, važnosti prepoznavanja elemenata elektroničkog nasilja među djecom i pravoremene intervencije. 

Važno je napomenuti kako se navedene osnovne škole nalaze na području grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije što će osigurati uravnoteženu teritorijalnu rasprostranjenost samog projekta. Također, provođenjem projekta osnažit će se i partnerstvo Društva „Naša djeca“ Maksimir (Zagreb) i Društva „Naša djeca“ Petrinja (Petrinja) te će se na taj način omogućiti kvalitetnije provođenje projekta te unaprijediti suradnja organizacija civilnog društva s ciljem osiguravanja uravnotežene teritorijalne rasprostranjenosti projekta.Jedna osoba iz DND Petrinja će biti educirana i osposobljenja za daljnju diseminaciju projektnih aktivnosti na druge škole u gradu Petrinji.

 

Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.