REZ

RAZVOJ * EDUKACIJA * ZDRAVLJE

 mentalno zdravlje * kreativnost * pokret * disanje * relaksacije* kreativna vizualizacija* ekologija * održivost * podrška * savjetovanje * tijelo

U 2019. godini pokrećemo program učenja zdravih životnih promjena za djecu i mlade. Opći cilj programa je preventivno uklanjanje psiholoških, mentalnih i socijalnih rizika za djecu i mlade na području Grada Zagreba te razvijanje odgovornog odnosa prema vlastitom tijelu, prehrani i fizičkom i mentalnom zdravlju.

Jedno od prioritetnih područja kojima se bavi Nacionalna strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine je i mentalno zdravlje djece i mladih te se preporuča uvođenje intervencija koje pridonose zaštiti i unaprjeđenju zdravog razvoja djece i mladih. Istraživanja su pokazala da u Hrvatskoj probleme u ponašanju koji iziskuju pojačane odgojno-obrazovne napore manifestira 18% djece mlađe školske dobi, da su ta ponašanja češća među starijim učenicima, da su višedimenzionalna, da u pravilu uključuju nepoštivanje pravila i autoriteta te da su povezana s nepovoljnim obiteljskim odnosima i nepovoljnim statusom učenika u vršnjačkoj skupini (Problemi u ponašanju djece rane školske dobi, 2014).
Mentalno zdravlje je baš kao i fizičko zdravlje važno za mlade ljude jer utječe na mnogobrojne aspekte njihovog života. Uključuje subjektivni osjećaj mladog čovjeka o tome kako sam sebe prihvaća, kako svladava stres u obiteljskom, školskom i vršnjačkom okruženju, kako se odnosi prema drugim ljudima i kako stvara odnose s njima. Doba adolescencije obilježeno je mnogim izazovima, ali i pritiskom pred kojim se mladi često ne snalaze. Kao najčešće poteškoće u tom razdoblju javljaju se emocionalne poteškoće u vidu anksioznosti, stresa, poremećaja raspoloženja, prilagodbe, poremećaja ponašanja kao i eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti koji započinje pušenjem cigareta i konzumiranjem alkohola, a može se nastaviti  i s konzumiranjem ilegalnih supstanci.
Danas 65% svjetske populacije živi u zemljama u kojima debljina uzrokuje više smrtnosti nego pothranjenost. Prekomjerna tjelesna težina i pretilost imaju neposredne, ali i dugoročne zdravstvene posljedice kao što su povećan rizik za srčane bolesti, šećerne bolesti neovisne o inzulinu, povrede kralježnice i dr.Nedovoljna tjelesna aktivnost uz rizike dobi, spola te eventualno postojećih poticajnih zdravstvenih problema čini pretilost složenim populacijskim izazovom. U Hrvatskoj praćenja pokazuju da oko 22% djece osnovnoškolskog uzrasta ima povećanu tjelesnu težinu, što osim štetnih posljedica na zdravlje, pretilost može imati i značajan utjecaj na psihološki razvoj i doživljavanje sebe..

Kroz program REZ pokrenut ćemo edukacije za djecu i mlade u području mentalnog zdravlja, zdrave prehrane i zdravih stilova života te pružiti savjetodavnu podršku kroz kreativne tehnike. 

Program se provodi za djecu i mlade (15 do 29 godina).

Prva u nizu radionica:

CRTANJE MANDALA u Centru za mlade grada Zagreba
22.12.2018.  18:00 - 20:00h

​Mandala je apstraktni crtež čiji je osnovni princip kružnica. Mandala na sanskritu znači krug, a predstavlja simbol cjelovitosti i harmonije. Crtanje mandala potiče razvoj koncentracije i smiruje um te potiče duboko opuštanje, a promatranjem ih često možemo uočiti i u prirodi. 
Radionica će početi kratkim uvodom u teoriju mandala i opuštanjem, pa ćemo sat vremena provesti u crtanju i na kraju ćemo kroz predloške moći vidjeti i što nam naše mandale poručuju za ulazak u Novu godinu.

Voditeljica: Nataša Bijelić, dipl. socijalna rdnica, certificirani terapeut igrom

Za više informacija o programu REZ pišite nam na natasa@dndmaksimirzg.hr