Savjetovanje djece i mladih kroz kreativne tehnike u DND Maksimir

U edukacija za savjetovanje djece i mladih kroz kreativne tehnike koja je dio programa Međunarodne organizacije za terapiju igrom (PTI) za usavršavanje terapeuta igrom sudjelovala je Nataša Bijelić, dipl.soc.rad. i praktikant terapije igrom.

Svi znamo da mala djeca često ne koriste govor kao način rješavanja njihovih problema, no kako odrastaju to se mijenja. Ova edukacija namijenjena je akreditiranim terapeutima igrom  koji žele proširiti svoje vještine za korištenje savjetovanja u radu s djecom i mladima, kao i proširiti znanje oi medijima kreativnih umjetnosti. Kroz edukaciju se uči: učinkovito komuniciranje pomoću slušanja, refleksije, empatije, promatranja, parafrazija i sažimanja vještina s djecom i mladima u terapijskom odnosu kako bi imali bolje razumijevanje transfera i kontra-transfera  u terapijskom odnosu i kako učinkovito reagirati; identificirati načine na koje djeca i mladi ljudi upravljaju i obrađuju svoje osjećaje, uključujući sposobnost prepoznavanja situacija u kojima teško pristupe tim emocijama; pomaganje djetetu ili mladoj osobi da pronađe odgovarajuće riječi kako bi opisala svoje osjećaje; pomaganje  djetetu ili mladoj osobi da verbalizira ključne zabrinutosti, značenja i sjećanja koja proizlaze iz emocionalnog uzbuđenja; pomaganje djetetu ili mladoj osobi da identificira i verbalizira želje, potrebe, ponašanja i ciljeve povezane s osjećajima i emocijama te integracija upotrebe terapeutskih medija kreativnih umjetnosti (iz iskustva terapije igrom) izravno s vještinama terapije u govoru.

Nove vještine će kolegica Nataša koristiti u svakodnevnom terapijskom radu s djecom i mladima u DND Maksimir i time obogatiti naš terapijski rad u zajednici. 

Sudjelovanje na edukaciji dio je financijske potpore MInistarstva zdravlja.