Supervizija terapije igrom u Hrvatskoj

Mr. Ivanka Gregurinčić, diplomirani defektolog-socijalni pedagog i praktikant terapije igrom prva je stručnjakinja u Hrvatskoj koja je ušla u program edukacije za Supervizoricu terapije igrom PTI.

Edukacija Međunarodne organizacije za terapiju igrom u kliničkoj superviziji  dio je programa kontinuiranog usavršavanja terapeuta igrom. Ova edukacija osmišljena je kako bi pomogla ispuniti nedostatak odgovarajuće osposobljenih supervizora za terapiju igrom, a namijenjena je onima koji imaju najmanje 200 sati iskustva u radu s djecom i mladima i koji koriste igru/ kreativnu i art terapiju, kao i iskusne i akreditirane savjetnike. Uključuje model za superviziju terapije igrom/ kreativnih i art terapija, korištenje kreativnih terapija u superviziji, upotreba modela dimenzija terapije igrom u superviziji i razvoj karijere terapeuta igrom.

Više informacija potražite na stranici PTUK , a Ivanki želimo sreću u daljnjem radu s budućim supervizantima!

 

Sudjelovanje na edukaciji dio je financijske potpore MInistarstva zdravlja.