Standardi i prakse – volonterski menadžment u organizacijama i ustanovama socijalne skrbi i zdravstva

Projekt Udruge Igra u partnerstvu s  udrugom Ambidekster klub, Centrom za socijalnu skrb Zagreb i Kliničkim bolničkim centrom Sestre milosrdnice.

Projekt je usmjeren na osnaživanje i osposobljavanje zaposlenika i koordinatora volontera OCD-a i ustanova iz područja socijalne skrbi i zdravstva za volonterski menadžment, razvoj, implementaciju i evaluaciju volonterskih programa.

Sudionicima projekta je cilj zajednički definirati minimalne standarde volonterskog menadžmenta za volonterske programe u području socijalne skrbi i zdravstva, na temelju dosadašnjih iskustava direktnog rada s korisnicima u tim područjima.

DND Maksimir sudjeluje u edukativnim aktivnostima projekta - edukacija Volonterskog centra Zagreb, izradi dokumenata te akcijama tijekom projekta kao što je bila Facebook akcija povodom obilježavanje Međunarodnog dana koordinatora volontera.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond.