UČITELJI U BOLNICI HRVATSKE I EUROPE – ZAJEDNO

Međunarodni stručni skup 
UČITELJI U BOLNICI HRVATSKE I EUROPE – ZAJEDNO

U organizaciji KBC Zagreb, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i Osnovne škole Jordanovac-škole u bolnici, a uz pokroviteljstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje RH te Društvom “Naša djeca“ Maksimir u prostoru Gradske skupštine Grada Zagreba u utorak, 25. travnja 2017. godine održan je Međunarodni stručni skup “Učitelji u bolnici Hrvatske i Europe – zajedno“.

Međunarodnom skupu prisustvovali su predstavnici organizaotra i suorganizatora: Ministarstva znanosti i obrazovanja  - g. Darko Tot, Načelnik Sektora za potporu sustavu i programe Europske unije,  Agencije za odgoj i obrazovanje- gđa. Alma Rovis Brandić, Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge), Kliničkog bolničkiog centra Zagreb – Prim. dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja za područje kvalitete zdravstvene zaštite i nadzor KBC-a Zagreb i Prof. dr. sc. Jurica Vuković, Predstojnik Klinike za pedijatriju, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, Sektor za odgoj i obrazovanje- mr.sc. Katarina Milković, prof.,  Pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje te Ravnatelj Osnovne škole Jordanovac - G. Davor Krnjeta, prof.

Aktivnim zalaganjem za unapređenje obrazovanja djece u bolnici drugi put za redom KBC Zagreb, OŠ Jordanovac i Društvo „Naša djeca“ Maksimir organizirali su Međunarodni skup na kojem se okupilo 90 učitelja koji rade u bolnicama i drugih zainteresiranih stručnjaka za ovu problematiku.

Cilj Međunarodnog stručnog skupa “ Učitelji u bolnici Hrvatske i Europe – zajedno“ bio je povezati bolničke učitelje u Hrvatskoj, razmijeniti primjere dobre prakse sa kolegama iz Finske, Nizozemske, Engleske i Slovenije i steći nova znanja u području obrazovanja djece i mladih koji se liječe u bolnicama u RH.

Predavači i organizatori na Međunarodnom stručnom skupu “ Učitelji u bolnici Hrvatske i Europe – zajedno“ bii su učitelji u bolnici, liječnici, socijalni pedagozi i defektolozi.
U prvom dijeluMeđunarodnog skupa kolegica Leena Papunen iz Finske dala je uvid u obrazovni sustav u Finskoj i specifičnosti rada u školi u bolnici na psihijatrijskom odjelu. Kao nastavak, voditelj Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC Zagreb prof.dr.sc. Ivan Begovac održao je predavanje o najčešćim psihijatrijskim bolestima u djece i mladih i važnosti održavanja kontinuiteta u obrazovanju tijekom liječenja.

U drugom dijelu Međunarodnog stručnog skupa usredotočili smo se na razvoj čvršćeg i formalnog povezivanja bolničkih učitelja u Hrvatskoj u cilju stručnog usavršavanja i unaprjeđenja  obrazovanja kronično bolesne i dugohospitalizirane djece. Predsjednik Europskog udruženja bolničkih učitelja Jan Haverkate (Nizozemska)  i voditeljica škole u bolnici u Ljubljani  Tanja Bečan približili su nam svoja iskustva i pokazali primjere dobre prakse.
U trećem dijelu učitelji OŠ Jordanovac –škole u bolnici Lijljana Marjanović Cipek, Iva Jila Mahalec, Ivana Vukušić, Blanka Peretić, Veronika Peradinović, Ana Mišur i Sanja Bukovac Hron prezentirali su primjere iz prakse te nas uveli u predavanje dr. Suzanne P. Lavelle o LeHo Europskom projektu - učenje u bolnici i škola u kući koji između ostalog kao produkt ima niz metoda i primjera koji se mogu koristiti u obrazovanju u bolnici ili tijekom škole u kući.
Završni dio bio je namjenjen prvenstveno bolničkim učiteljima i kroz radionice su polaznici imali priliku bolje se upoznati sa LeHo projektom i Regresion replacement training tehnikom koju u Finskoj koriste učitelji u bolnici.

Škole u bolnici su organizirane u svim većim bolnicama u Hrvatskoj: KBC Zagreb, Klinika za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva), Dječja bolnica Srebrnjak, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Klinički bolnički centar Rijeka, Klinički bolnički centar Split, Specijalna bolnica za rehabilitaciju Krapinske Toplice, Specijalna bolnica za rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Opća bolnica Pula, Psihijatrijska bolnica Lopača i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, bolesti srca, pluća i reumatizam Thalassotherapia Opatija.

Međunarodni stručni skup je dio aktivnosti projekta Učimo u bolnici – obrazovanje kronično bolesne dugo hospitalizirane djece srednjoškolske dobi i cjeloživotno stručno usavršavanje bolničkih učitelja osnovnih škola koji je financiran od Ministartva znanosti i brazovanja kroz Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2016./2017. Društva „Naša djeca“ Maksimir.