TERAPIJA IGROM - POZIV ZA PRIJAVE

Od 01.09.ove godine u Društvu "Naša djeca" Maksimir održavat će se besplatne susrete terapije igrom za djecu u dobi 4-12 god. u sklopu programa Savjetovalište "MAKSIMUM ZA MAKSIMIR"- pružanje psihosocijalne pomoći djeci, mladima i roditeljima financiranog od strane Grada Zagreba - Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Rad s djecom koja se susreću s emocionalnim problemima i poteškoćama u ponašanju je individualan, svaki tjedan u trajanju od 45 min, s predviđenim ciklusom 10-12 radionica sa svakim djetetom.

Voditeljice radionica su dugogodišnji stručnjaci na području rada s djecom s poteškoćama zdravlja s edukacijom iz područja terapije igrom Britanskog udruženja za terapiju igrom (PTUK - http://playtherapy.org.uk/) i u Registru su terapeuta igrom - http://www.playtherapyregister.org.uk/

Radionice će se održavati na adresi DND Maksimir Filipovićeva 8a, Maksimir. Termini su u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima, radnim danom i vikendom, prema dogovoru.

Broj korisnika je ograničen radi odobrenih sredstava za projekt.

Više o terapiji igrom i o tome kako se prijaviti možete naći na linku http://www.dndmaksimirzg.hr/play-therapy