Obiteljska medijacija u Maksimiru!

Kad sukob ne možemo riješiti sami, potrebno je uključiti posrednika. Posrednik ili medijator je treća osoba koja u sukobu ne zauzima strane i ne nudi svoja rješenja, već omogućuje uvjete da sukobljene strane pronađu rješenje.

Obiteljska medijacija je postupak u kojem se članovi obitelji nastoje dogovoriti oko spornih tema iz obiteljskih odnosa uz pomoć jednog ili više obiteljskih medijatora. Radi se o kratkotrajnom procesu u kojem medijator članovima obitelji pomaže u identificiranju potreba, briga i strahova te osmišljavanju prihvatljivih rješenja sukoba kako bi se postigao zajednički sporazum s kojim su zadovoljne sve uključene strane.

Namijenjena je članovima obitelji koji su suočeni sa sukobom/sukobima unutar obitelji vezanim uz različita područja (svakodnevni život, odnosi u užoj i široj obitelji, pitanja vezana brigu o zajedničkoj djeci nakon razvoda, odnosi između više generacija u obitelji i drugo).

Obiteljsku medijaciju provode posebno educirani obiteljski medijatori  uvršteni u registar medijatora, a provodi se sa svrhom postizanja Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i drugih sporazuma u svezi djeteta. Uz ostvarenje te svrhe, roditelji se mogu sporazumjeti i o drugim imovinskim i neimovinskim pitanjima.

Područja obiteljske medijacije, odnosno njezin sadržaj, vrlo se često preklapaju te uključuju svakodnevni život, odnose u užoj i široj obitelji, pitanja starijih osoba i odrasle djece, pitanja vezana uz smrt člana obitelji, uz neplodnost i posvojenje, razvod braka i drugo.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili drugi sporazum postignut u postupku obiteljske medijacije stječe svojstvo ovršne isprave, ako ga sud u izvanparničnom postupku odobri po zahtjevu stranaka. 

 Jedan  medijacijski sastanak provodi se u trajanju do 120 minuta, ovisno o složenosti sukoba. 

Voditeljica projekta i specijalist obiteljske medijacije: Dr.sc. Lucija Vejmelka, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Projekt se provodi u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Zagreb.