Upoznaj svih 9 umjetnosti!

Kultura je važan aspekt socijalizacije mladih i dio njihovog identiteta. Ona je važan dio njihovog  provođenja slobodno vremena, ali i područje kroz koje oni mogu i aktivno djelovati razvijajući sebe, svoju osobnost, usvajajući mnoga znanja i vještine . One im tada omogućavaju bolju kvalitetu života te ih pripremaju i osposobljavaju za osamostaljivanje i preuzimanje aktivne uloge i  puno sudjelovanje u društvu.  

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta „Upoznaj svih 9 umjetnosti“ je omogućiti mladima pristup umjetnosti kroz neposredan kontakt i iskustvo s autorima devet umjetničkih polja razvijajući tako njihove kompetencije u području umjetnosti, te potaknuti mlade na aktivno uključivanje u kulturu Grada Zagreba kroz ulogu redovne i zainteresirane publike, ali i ulogu proizvođača, sukreatora i organizatora kulturnih aktivnosti Grada.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

Upoznati mlade korisnike sa suvremenim trendovima u umjetnosti te unaprijediti njihovo znanje o kulturi i umjetnosti Grada Zagreba

Omogućiti mladim korisnicima stjecanje iskustva iz devet polja umjetnosti: kazališne (scenske i medijske), likovne, glazbene, plesne umjetnosti i umjetnosti pokreta, dizajna, književnosti, filmske umjetnosti i interdisciplinarnog umjetničkog polja

Omogućiti mladim korisnici doživljaj umjetnosti kroz neposredan kontakt s autorima umjetnicima – stvaraocima recentne umjetničke scene grada Zagreba

Kod mladih korisnika potaknuti razvoj kritičkog mišljenja i promatranja umjetničkog djela odnosno umjetnosti i kulture uopće

Osvijestiti osobne interese i područja umjetnosti koje zanimaju mlade korisnike, potaknuti ih na otkrivanje osobnih kreativnih potencijala te unaprijediti njihovo kreativno izražavanje

Potaknuti mlade korisnike na preuzimanje uloge aktivne, redovne i zaiteresirane publike

Potaknuti mlade korisnike na stvaralaštvo, oblikovanje umjetničkih i kulturnih sadržaja kao i na preuzimanje aktivne uloge u kreiranju kulturne svakodnevice Grada Zagreba

Izraditi prijedloge i preporuke za unapređenje kulture na području grada Zagreba, a posebno u gradskoj četvrti Maksimir, uključujući aktivan doprinos mladih korisnika u formiranju preporuka i prijedloga

Informirati mlade grada Zagreba i širu društvenu zajednicu o projektu i njegovim rezultatima

Sljedećih 9 umjetničkih područja biti će pokriveno ovim projektom: kazališna (scenska i medijska), likovna, glazbena, plesna umjetnost i umjetnost pokreta, dizajn, književnost, filmska umjetnost i interdsiciplinarno umjetničko polje. 

Kao bi se ostvarili ciljeve projekta i postigli definirani rezultati u projektu će se provoditi sljedeće aktivnosti:

1. Središnje aktivnosti - Susreti s autorima svih 9 umjetničkih polja

Održavnje susreta s autorima – umjetnicima
Susreti razmjene znanja i iskustava mladih sudionika
Završno događanje „Upoznaj svih 9“

2. Pripremne i popratne aktivnosti projekta koje obuhvaćaju odabir ciljne skupine mladih koja će sudjelovati u projektu, informativne i promotivne aktivnosti te upravljanje projektom i koordinaciju projektnih aktivnosti (uključujući vanjsku evaluaciju projekta).