Dječjom participacijom za grad po mjeri mladih

Opći cilj:
Potaknuti dječju participaciju i uključivanje mladih u volonterski rad u četvrti Maksimir, Zagreb i na taj način povećati razinu društvenog kapitala u lokalnoj zajednici u kojoj žive.

Specifični ciljevi:
Edukacija učitelja sedam osnovnih škola i članova DND Maksimir za provođenje dječje participacije
Edukacija djece o participaciji, osmišljavanje i provođenje projekata djece u lokalnoj zajednici
Motiviranje i senzibiliziranje zajednice za dječju participaciju

Aktivnosti
Edukacija učitelja i članova DND Maksimir za vođenje edukativnih radionica o sljedećim temama: Što je dječja participacija; Zašto bi djeca trebala participirati; Što je participacijski projekt; Koje su koristi od participacije djece; Kako utjecati na zajednicu dječjom participacijom.
Provođenje edukativnih radionica za djecu u osnovnim školama
Odabir najboljeg dječjeg projekta, dodjela nagrade i provođenje odabranog projekta.
Prikaz projekta i informiranje javnosti kroz završnu svečanost u osnovnim školama koje su sudjelovale u projektu te izradu biltena o dječjim pravima i provođenju odabranog projekta.