Misija
Društvo „Naša djeca“ Maksimir razvija aktivnosti s djecom i za djecu s ciljem pozitivnih promjena u zajednici.

Vizija
Sretno dijete u kreativnoj zajednici!

Društvo "Naša djeca" Maksimir, osnovano 1959. godine dragovoljna je, edukativna, humanitarna i neprofitna udruga koja djeluje za opće dobro; promiče, organizira i vodi akcije i aktivnosti namijenjene dobrobiti djece.

Društvo „Naša djeca“ Maksimir aktivno djeluje s ciljem pozitivnih promjena u svojoj lokalnoj i široj zajednici s ciljem razvoja društva koje unaprijeđuje kvalitetu života obitelji štiteći prava djece i roditelja, uključujući pravo na zdravlje, kreativni odgoj, obrazovanje i socijalnu sigurnost.

Društvo „Naša djeca“ Maksimir djeluje kroz informiranje, educiranje, zagovaranje i organiziranje kreativnih aktvnosti za postizanje pozitivnih promjena u lokalnoj i široj zajednici, koje izravno utječu na podizanje kvalitete zdravlja, odgoja, obrazovanja i socijalne sigurnosti obitelji.

Društvo „Naša djeca“ Maksimir pruža podršku djeci i roditeljima kroz suradnju s institucijama odgovornim na području zaštite zdravlja, odgoja, obrazovanja i socijalne skrbi, s ciljem poticanja zaštite prava djece i aktivnog uključivanja djece u procese odlučivanja, a kroz organiziranje programa usmjerenih na obitelji u riziku potiče sigurno i odgovorno roditeljstvo te roditeljima i djeci pruža prijeko potrebnu stručnu podršku.

Društvo „Naša djeca“ Maksimir zalaže se za zaštitu općih i ljudskih vrijednosti i zaštitu prava i interesa djece i obitelji u skladu s Konvencijom UN-a i pravima djeteta, Poveljom o pravima djeteta u bolnici Europskog udruženja za djecu u bolnici, Strategijom Vijeća Europe o pravima djece (2012-2015) i EU Agendom za prava djece.

Djelatnosti Društva „Naša djeca“ Maksimir uključuju zalaganje za dječju participaciju i zaštitu prava djece, poticanje razvoja dječjeg stvaralaštva i kreativnog razvoja djece i mladih, organizaciju kreativnog provođenja slobodnog vremena djece i obitelji, organiziranje i promicanje odgoja i obrazovanje djece u zdravstvenim ustanovama te izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i odraslih, pružanje psihosocijalne podrška obitelji i izdavačka djelatnost vezanu uz navedena područja rada.


Povijest

Tijekom godina rada u zajednici DND Maksimir djelovao je na područjima mirovnog obrazovanja djece, organiziranja humanitarne pomoći djeci za vrijeme Domovinskog rata i u slučajevima potrebe, organiziranja priredbi i aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece, kao i aktivnosti s djecom i za djecu tijekom cijele godine kojima su se obilježavali prigodni datumi.

Izdvajamo neke od aktivnosti iz bogate povijesti DND Maksimir:

Dječja prava I mirovno obrazovanje
Dječji forumi
Poruke djece odraslima
Odbor za prava djeteta
Promicanje Konvencije UN-a o pravima djeteta
Otvoren telefon DND-a
Posjeti djece lokalnoj upravi

Humanitarna pomoć djeci

Prijatelj prijatelju- akcija prikupljanje igračaka po MZ, vrtićima i OŠ za djecu slabijeg imovinskog statusa, za igraonice DND-a Maksimir. Ova akcija posebno je bila jaka za vrijeme Domovinskog rata kada su se osim igračaka za prognanike i izbjeglice prikupljali svi oblici pomoći.
Jabuka na dar
Radionice igračaka
Aktivnosti za socijalno ugroženu djecu
Priredbe i aktivnosti DND-a za djecu u slobodnom vremenu
Dječji tjedan i Međunarodni dan djeteta
Priredbe i darivanja u prosincu
Dani igara
Dječja maškerada
Ljetovanje i zimovanje djece
Ostale sezonske priredbe sa djecom i za djecu

Područja djelovanja

Dječja participacija i zaštita prava djece
Dječje stvaralaštvo i kreativni razvoj djece i mladih
Organizacija kreativnog provođenja slobodnog vremena obitelji
Odgoj i obrazovanje djece u zdravstvenim ustanovama
Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i odraslih
Psihosocijalna podrška obitelji
Izdavačka djelatnost